Uprzejmie informujemy, że 30 czerwca 2017 r.
firma ESPRESSO zakończyła działalność.
Dziękujemy za minione 10 lat wspólnie
realizowanych projektów i niezliczone ilości
wypitej razem kawy.

Andrzej Hubkiewicz

Sebastian Piechocki